Czym różnią się ekrany LED SMD od DIP?

Każdy ekran LED ( telebim ) składa się z modułów LED w których zamontowanych jest od kilkuset do kilku tysięcy diód. Na rynku stosowane są trzy rodzaje modułów LED:

- moduł bazujący na diodach RGB SMD - jest to najnowszy rodzaj diód, w których jedna dioda emituje jednocześnie trzy barwy podstawowe - R ( czerwoną ) G ( zieloną ) i B ( niebieską ).  Diody te cechuje wysoka jakość światła emitowanego, szerokie kąty widzenia, stabilność i trwałość barw oraz energooszczędność. Ten typ diód pozwala tworzyć moduły o bardzo wysokich rozdzielczościach nawet poniżej P2.

- moduł oparty na diodach RGB DIP -  jest to rodzaj diody, która podobnie jak w przypadku diody RGB SMD potrafi wyemitować trzy barwy podstawowe - RGB, w przeciwieństwie do diód SMD nie ma tak szerokich kątów widzenia oraz ma zdecydowanie większe zapotrzebowanie na energię 

- moduł DIP 1R, 1G, 1B - moduły takie składają się z zestawów trzech diód ułożonych blisko siebie. Każda dioda emituje tylko jeden kolor, zaś ich bliskie położenie daje złudzenie tworzenia kolorów złożonych. Moduły budowane w oparciu o tą technologię mają zdecydowanie niższe rozdzielczości w porównaniu do modułów bazujących na diodach RGB SMD. Zużycie energii jest w takim przypadku najwyższe.