Czym należy kierować się wybierając odpowiedni ekran LED?

Wybierając ekran LED należy zwrócić uwagę na rozdzielczość modułów LED oferowaną przez dostawcę. Im niższy współczynnik P ( Pixel Pitch )  tym wyższa rozdzielczość, np moduł P2 oferuje aż 500 diód na metr bieżący, zaś na 1m2 znajduje się ich aż ćwierć miliona, moduł P5 to 200 diód na 1 mb i „zaledwie” 40 tysięcy diód. 

Wbrew obiegowej opinii to rozdzielczość jest jednym z najważniejszych parametrów przy dobieraniu ekranu, zwłaszcza w zastosowaniach wewnętrznych. Dla rozwiązań wewnętrznych sugerowanym zakresem rozdzielczości jest P3-P5 ( w przypadkach wymagających bardzo wysokiej jakości obrazu - mała odległość obserwacji proponujemy P2 lub P2,5 ). Rozwiązania zewnętrzne to w większości przypadków P5 do P10. Stosowanie modułów o mniejszych rozdzielczościach np P20 lub P30  ma sens jedynie w przypadku instalacji na wysokich budynkach - powyżej 5-6 piętra. 

Kolejnym ważnym elementem jest jasność ekranu. Dla rozwiązań wewnętrznych w większości przypadków jasność na poziomie 1000-1500 cd/mw jest optymalna, zaś dla rozwiązań outdoorowych pomiędzy 5000-7000 cd/m2.

Równie ważnym aspektem jest częstotliwość odświeżania obrazu, w tym przypadku parametr ten winien wynosić powyżej 1000 Hz. Moduły inexLED w większości przypadków charakteryzuje częstotliwość na poziomie 1920 Hz.